Ah të mjerët prindër! 14-vjeçares i mar rin je tën, e kishin lid hur në një pemë…të prekin detajet


Trupi i pa jetë i një adoleshenteje është gjetur i lidhur pranë një peme në një pyll të shkr etë. Dy ditë pasi adoleshentja u zhd uk dhe ditën që u gjet trupi i saj, një djalë 15-vjeçar e pranoi se kishte bërë ai. Hapni re a klamen me poshte dhe keni mundesi te lexoni lajmin e plote.